O nas

ED Investment skupia się na zapewnieniu kompleksowych usług doradczych dla klientów prywatnych,  korporacyjnych oraz klientów instytucjonalnych.

Nasze usługi oparte są na partnerstwie  i indywidualnym podejściu do każdego klienta.  Analizujemy kompleksowo potrzeby  i problemy  naszych klientów, co połączone z wysokim profesjonalizmem nowoczesnego zarządzania daje gwarancje  na długofalowy sukces.

Doświadczenie naszych udziałowców zapewnia nam wiedzę oraz  wartości  których jesteśmy zobowiązani  przestrzegać i na których mogą polegać nasi klienci.

Jesteśmy ekspertami w tym co robimy i wiemy gdzie leżą  priorytety.  Sukces naszego klienta jest jednocześnie naszym sukcesem  i mobilizuje nas do dalszej  efektywnej pracy.  Wysoki poziom wydajności wynika z dużego doświadczenia, którego bazę stanowią zrealizowane projekty i  wieloletnia praktyka.

Zarząd

Wybrane zrealizowane projekty lub transakcje

2001–  analiza rynku oraz doradztwo w akwizycji  klientów dla Algotythmics z siedzibą w Toronto, Kanada, wiodącej na ryku  systemów analizy ryzyka dla banków i instytucji finansowych

2002– doradztwo w zakresie pozyskiwania partnerów technologicznych na terenie Polski dla Sungard , największego na świecie producenta systemów business intelligence i  analizy ryzyk inwestycyjnych oraz wsparcia  decyzyjnego w bankach i instytucjach finansowych

2003– założenie i wsparcie w rozpoczęciu działań operacyjnych przedstawicielstwa Infoscore AG z siedziba Baden Baden Niemcy w branży pozyskiwania i zarządzania informacjami gospodarczymi oraz wywiadu gospodarczego

2004 -doradztwo oraz wsparcie operacyjne w sprzedaży oprogramowania i usług EMAX S.A. z siedzibą w Poznaniu

2005– wprowadzenie na rynek oraz doradztwo w  prowadzeniu działalności operacyjnej w Polsce dla Altor Group GmbH&KG z siedzibą w Heidelberg Niemcy, w branży zarządzania wierzytelnościami

2006-2008 doradztwo strategiczne  dla Kaczmarski Altor Asset Management Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu,  wsparcie w utworzeniu funduszu sekurytyzacyjnego, koordynacja struktury organizacyjnej oraz działań operacyjnych w zakresie pozyskiwania inwestycji portfelowych, ich wyceny oraz modeli finansowania

2006– do obecnie,  inwestycja w projekt Energo Eko I, budowa zakładu termicznego przekształcania  odpadów komunalnych  ( ZTPO )

2007– pozyskanie strategicznego inwestora finansowego dla projektu Energo Eko I , funduszu Foksal NFI S.A. (obecnie Zenreris NFI S.A.)

2008– pozyskanie inwestora strategicznego dla projektu budowy Autocentrum Autoklimat Sp. z o.o. z siedziba w Tychach,   grupy inwestycyjnej Koch Automobile  A.G. z siedzibą w Berlinie , Niemcy

20092012 inwestycja, założenie Spółki i doradztwo w prowadzeniu działalności dla Concreate Sp. z o.o., producenta betonu architektonicznego z siedzibą w Krakowie

2009 – pozyskanie inwestora finansowego dla BBC Sp. z o.o., funduszu Rubicon Partners NFI S.A.

20092011 inwestycja, założenie Spółki i doradztwo w prowadzeniu działalności Spectraling Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, biura tłumaczeń które specjalizuje sie w zarządzaniu informacja wielojęzyczna dla dużych przedsiębiorstw

2011 – 2012 rozwój inwestycji: w wyniku fuzji warszawskiego biura tłumaczeń Busy B Translations Sp. z o.o. oraz Spectraling Sp. z o.o. powstała spółka akcyjna Summa Linguae S.A.

2011 – do chwili obecnej, rozpoczęcie nowego projektu Waste Management Systems skupiającego się na rozwoju projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

2011 – zlecenie realizowane z Energy Management and Conservation Agency S.A. oraz Wheelabrator Technologies Inc. w zakresie analizy polskiego rynku odpadów komunalnych

2012 – do chwili obecnej, założenie Spółki Suncash Sp. z o.o. zajmującej się rozwojem modeli finansowania inwestycji, głównie dla Sektora Publicznego, w szczególności projektów modernizacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii LED.

2012 – do chwili obecnej, inwestycja w Spółkę Getinfo S.A. świadczącej usługi z zakresu pozyskiwania informcji gospodarczej oraz windykacji należności