Impressum

ED Investment Sp. z o.o.

ul. Długa 46/6
31-146 Kraków
Tel. +48-123505518
Fax +48-123505519
Email: sekretariat@ed-investment.pl

www.ed-investment.pl

ED Investment Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem:

KRS: 0000245169

Regon: 140327497

NIP: 526-29-03-898

Posiada kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł opłacony w całości.

Zarząd

Prezes: Damian Gorzawski

Wiceprezes: Edyta Gorzawska

Zawartość witryny internetowej www.ed-investment.pl podlega ochronie prawa autorskiego i innych praw właścicielskich. ED Investment Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość innych stron internetowych, osiągalnych za pomocą hyperlinków.

Bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Ed Investment Sp. z o.o. zabronione jest kopiowanie, przerabianie, jakiekolwiek zmiany zawartości niniejszej witryny lub ich udostępnianie osobom trzecim.

Pomimo starannego wykonania niniejszej witryny ED Investment Sp. z o.o. nie gwarantuje braku błędów oraz dokładności zawartych na niej informacji oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z powodu korzystania z tych informacji.