Usługi

Nasze doświadczenie oraz stale podnoszone kwalifikacje naszego zespołu, pozwalają na oferowanie specjalistycznych usług dostosowanych ściśle do potrzeb naszych klientów.

Ich zakres jest również przystosowany do zmieniającego się prawodawstwa, którego zmiany i ich zapowiedzi śledzimy na bieżąco.

Jakość oraz terminowość sprawiają, że grono naszych klientów stale rośnie.

Pozyskiwanie finansowania

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy różne formy pozyskania finansowania, które dobierane zostają indywidualnie po przeprowadzeniu dokładnej analizy danego projektu bądź inwestycji.

Proponujemy finansowanie w dwóch podstawowych formach:

  • finansowania w formie kapitału własnego wnoszonego przez zewnętrznych inwestorów
  • finansowania dłużnego

Dzięki czemu możemy wpływać na poprawę bieżącej działalności lub na dokonywanie nowych inwestycji.

Oferujemy pozyskanie kapitału na transakcje z wielu źródeł współpracując z inwestorami prywatnymi, instytucjonalnymi oraz bankami. Prowadzimy bieżący monitoring potencjalnych źródeł finansowania w celu poszerzania i uaktualniania naszej oferty.

Nasze usługi skierowane są również do sektora publicznego gdzie opracowujemy modele finansowania inwestycji w trybie PPP lub w trybie ustawy o koncesji na usługi i roboty budowlane.

Doradztwo inwestycyjne

  • Inwestycje w istniejące oraz nowopowstałe firmy – ocena inwestycji oraz jej przygotowanie i uruchomienie, wybór najbardziej właściwej techniki inwestowania, ogół czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
  • Rozwój strategii rynkowej przedsiębiorstw – przygotowanie kompleksowej strategii, wdrożenie jej oraz późniejsze monitorowanie przebiegu realizacji założonych celów.
  • Przejęcia i łączenie przedsiębiorstw – doradztwo w transakcjach sprzedaży spółek lub wybranych aktywów,  identyfikacja ryzyka i jego kwalifikacja, oszacowanie skutków dla wspólników, pracowników i wierzycieli, realizacja zamierzonych celów strategicznych i finansowych, przejęcia firm w trudnej sytuacji finansowej.
  • Zarządzanie ryzykiem  finansowym i wierzytelnościami  – rozpoznanie ryzyka finansowego w firmie co pozwala oszacować ryzyko bankructwa kontrahenta, efektywne wykorzystanie dostępnych środków ekonomicznych i prawnych w zarządzaniu wierzytelnościami, przygotowanie i wdrożenie odpowiednich procedur,  wypracowanie metod współpracy z kontrahentami by zminimalizować ryzyko strat.
  • Wycena przedsiębiorstw – wycena całości lub wybranych składników przedsiębiorstwa (np. nieruchomości, udziałów w innych przedsiębiorstwach, ruchomych środków produkcji i innych) lub jego udziałów

Doradztwo w zarządzaniu gospodarką odpadami

Nasze doświadczenie oraz wiedza pozwoliły na stworzenie oferty w zakresie rozwiązań organizacyjnych, administracyjnych i technicznych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Ma ona pomóc w podjęciu nowych obowiązków i wyzwań związanych z osiągnięciem wyznaczonych celów oraz rozwiązaniem kluczowych problemów.

Proponowane przez nas rozwiązania są dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego regionu i stanowią solidne podstawy do dalszych działań mających na celu spełnienie zobowiązań jakie ma dotrzymać Polska dostosowując swoje prawodawstwo do przepisów unijnych.