Jak możemy Ci pomóc?

ED Investment sp. z o.o.
ul. Samuela B. Lindego 1C
30-148 Kraków
sekretariat@ed-investment.pl
tel. 48 537 895 904
 
ED-Investment Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000245169, posiada kapitał zakładowy w wysokości 60.000. PLN, opłacony w całości oraz posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 526 29 03 898.