Damian GorzawskiPrezes Zarządu

  Od 1995 do 2011 Założyciel i właściciel firmy doradczej DAMGOR Consulting w Berlinie.

  Firma prowadzi głównie działalność doradczą dla inwestorów i przedsiębiorstw w zakresie analizy ryzyka inwestycyjnego, due diligence inwestycji, organizacji procesów zarządzania i konstrukcji modeli finansowania inwestycji.

  W latach 2006 do 2008 Prezes Zarządu Kaczmarski Altor Asset Management Sp. z o.o. we Wrocławiu, Spółka zarządzająca portfelami wierzytelności poprzez fundusze sekurytyzacyjne.

  W latach 2007 do 2009 Wiceprezes Zarządu i udziałowiec Kaczmarski Financial Services Sp. z o.o. ( obecnie Narodowy Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.).  Spółka prowadzi rozwój instrumentów finansowych służących do efektywnego zarządzania portfelami wierzytelności.

  Od 2007 do nadal, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Energo Eko I S.A. w Jastrzębiu Zdrój, Spółka prowadzi budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych oraz produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

  Od 2009 do 2011, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spectraling Sp. z o.o. w Krakowie, Spółki prowadzącej działalność w zakresie kompleksowych projektów tłumaczeniowych i zarządzania informacją wielojęzyczną w przedsiębiorstwach.

  Od 2011 do nadal, Przewodniczący Rady Nadzorczej Getinfo S.A. z siedzibą w Krakowie, Spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu informacją gospodarczą.

  Od 2012 do nadal, Prezes Zarządu Suncash Sp. z o.o. w Krakowie, zajmującej się rozwojem modeli finansowania inwestycji, głównie dla Sektora Publicznego, w szczególności projektów modernizacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii LED.

  Prywatnie gra w golfa, lubi  podróże i chodzenie w góry.