FINANSE

getinfoOd czerwca 2012 r. ED Investment Sp. z o.o. jest akcjonariuszem w GETINFO S.A., firmie zajmującej się dostarczaniem informacji gospodarczych oraz windykacją należności.

Działalność serwisu GETINFO rozpoczęła się w roku 2006, kiedy to została zaprojektowana platforma zamówień internetowych serwisu, początkowo skupiona na informacji z rynku niemieckiego, jako głównego partnera biznesowego Polski.

Spółka GETINFO S.A. specjalizuje się w zarządzaniu należnościami oraz wywiadzie gospodarczym. Wspiera polskich przedsiębiorców poprzez dostarczanie informacji gospodarczych o firmach polskich oraz zagranicznych. Oferuje także windykację należności w Polsce oraz w pozostałych krajach Europy.

Więcej na stronie http://www.getinfo.pl

Data rozpoczęcia inwestycji: czerwiec 2012 r.