ECO, ENERGIA, ODPADY

energoekoENERGO EKO I S.A. to spółka, której celem jest budowa instalacji do niskotemperaturowej, suchej destylacji odpadów komunalnych i przemysłowych. Przedsięwzięcie znajduje się na etapie przed inwestycyjnym, planowaną inwestycję wyróżnia innowacyjność techniczna i technologiczna w zakresie zastosowanych rozwiązań. Rozwiązanie stanowi unikalne złożenie dwóch dobrze znanych technologii – odgazowania (suchej destylacji) odpadów komunalnych oraz produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez spalanie wytwarzanego w procesie technologicznym gazu. Uzyskana w ten sposób energia wykorzystana będzie na własne potrzeby zakładu, a jej nadwyżka będzie sprzedawana spółkom obrotu energią elektryczną, natomiast powstałe w procesie produkcji ciepło będzie sprzedawane odbiorcy końcowemu. Moc zainstalowanej instalacji elektrycznej wynosi ok. 6 MW, co spowoduje, że inwestycja ta będzie jedną z większych instalacji z zakresu energetyki alternatywnej, budowanych niezależnie od energetyki zawodowej.

Od marca 2006 ED Investment jest udziałowcem w projekcie “ENERGO EKO I – budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych oraz produkcji energii elektrycznej na zasadzie kogeneracji w Jastrzębiu Zdrój”. Projekt spełnia wymagane prawem formalności, koncesje, zezwolenia, jak również pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych (40 mln PLN).

Ze względu na stopień zaawansowania, ENERGO EKO 1 jest obecnie jedynym w kraju Projektem budowy instalacji odpadów
komunalnych posiadającym ważne pozwolenie na budowę.

Więcej na stronie: http://www.energoeko.com.pl

Data rozpoczęcia inwestycji: marzec 2007 r.