GETINFO S.A.

Od czerwca 2012 r. ED Investment Sp. z o.o. jest akcjonariuszem w GETINFO S.A., firmie zajmującej się dostarczaniem informacji gospodarczych oraz windykacją należności.